ЗАПОЗНАЙ СЕ С

НАШИЯ ОТБОР

Екипът на Career rEvolution

Имаме над 10 години опит в кариерното ориентиране, автори сме на първата Българска програма за кариерно ориентиране. Консултираме кариерни центрове и сме създатели на съдържанието на програми за кариерно ориентиране на други организации. До момента имаме над 1000 участници, преминали през обучение или индивидуална консултация с нас. Провеждаме обучения в София, Пловдив, Шумен.

ЕЛИЦА КОСТОВА

има богат опит в работа с деца и особено в организирането на лагери, състезания и фествали. Тя е била координатор на над 20 групи с деца и младежи на възраст от 12 до 19 години на мероприятия в цял свят. Елица е визионер, успешен коуч, бизнес консултант с международен опит и автор на обучителни програми, печелили множество награди. Тя е сертифициран life coach към Noble Manhattan с над 500 часа практика, НЛП практик, магистър по управление на образованието и обучението. Ментор е на стартиращи компании и социални предприемачи. Aвтор на Career rEvolution - система за кариерно ориентиране и развитие, чиято концепция и методология е представяна на редица местни и международни конференции за образование. Съпътстващата онлайн платформа за кариерно ориентиране е финалист във Founders Institute Лондон и в момента е в процес на създаване.

МАРИЯ ХАРИЗАНОВА

е бакалавър по стопанско управление в La filiere francophone de gestion на Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” и магистър по финансов мениджмънт в университета Bordeaux IV Montesquieu. Мария е сертифицирен проектен мениджър и сертифициран корпоративен трейнър към Management and Strategy Intitute, USA.

Има над десетгодишен опит в проектния мениджмънт, в оценката на риск, резултати, управлението на бюджет и въвеждането на нови практики и модели в управлението. Работи за световната финансова група BNP Paribas като проектен мениджър и регионален Client Management team leader, като управлява и координирана трансгранични екипи в имплементацията на иновативни корпоративни решения и подобрения (завършeни успешно над 50 корпоративни проекта в сферата на финансите, оценка на риска, качествено подобрение). Мария е дизайнер на екипи и оценител на лидери според нуждите на проект и оптимално дефиниране на правомощия и отговорности.

КАРИНА КАРАГАЕВА

е сертифициран корпоративен обучител от MSI (Management and Strategy Institute, Downigntown, USA). Професионалният ѝ опит включва работа за корпоративни гиганти от ранга на Apple Inc, IBM и Xerox, като същевременно добре познава и стартъп екосистемата в България и Европа. Това ѝ помага да дефинира ключовите фактори, които определят индивидуалния успех на хора, занимаващи се с технологичен бизнес, независимо дали в изпълнителска или управленска роля. Карина изследва задълбочено функционирането на мозъка, научно доказаните механизми за повишаване на продуктивността и личната ефективност и нетрадиционни похвати за развиване на лидерски качества.

МИЛЕН ВЕЛИКОВ

е HR професионалист с прогресивна визия и многопрофилна специализация, продукт на 3 магистратури и текуща докторантура. Има завършена степен по Human Resource Management в Chartered Institute of Personnel and Development и е сертифициран кариерен консултант – Global Career Development Facilitator. Извървява своя професионален път дотук, стартирайки от най-долното стъпало, като е работил поетапно на почти всяка позиция в HR отдел, като същинския си опит натрупва във фармацевтичната индустрия.

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ

работи за това все повече хора да познават себе си и да бъдат удовлетворени в своята професионална дейност. Завършил е Първа Английска Гимназия в София, Психология в Германия и Маркетинг Мениджмънт във Франция. Използва свободно английски, френски и испански език.

Развива множество дейности в сферата на образованието от 12 години. Управлявал е две международни бизнес програми в Париж и е създавал обучителен софтуер за някои от най-големите компании в световен мащаб, включително British American Tobacco, Veolia Waters и Barclays. В последните 8 години е консултант за стратегическо развитие на водещите образователни институции във Франция.

Създател е на инициативата FulFeel, която цели изграждането на ефективна и устойчива система за кариерно ориентиране в България на базата на сътрудничество между всички заинтересовани страни. Посланик на идеите на финландската неправителствена организация HundrED, която намира и споделя свободно иновации в училищното образование от целия свят. Доброволец в множество инициативи за устойчиво развитие на всички нива.

ЗА КОНТАКТ:

+ 359 889 366 293

careerrevolutionbg@gmail.com

© 2018 ALL RIGHTS RESERVED | Privacy Policy

web design by Stanislav Petkanov

SKU:
Виж повече
Изчерпан